Палац Фонду Розвитку Архітектури

Palác Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Václavské nám. 833/31, 110 00 Praha 1-Nové Město

Prague, Czech Republic

www.abf-nadace.cz