ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

Мова тез: англійська.

Обсяг тез - до двох сторінок формату А4 без таблиць і рисунків!

Кількість авторів - один.

Поля зі всіх сторін - по 2 см. Міжрядковий інтервал - 1,5. Розмір абзацного відступу - 1,25 см. Шрифт - Times New Roman, 14.

Посилання на джерела згідно стандартів.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ:

Робочі мови конференції: англійська, українська, чеська, російська.